Савез за школски спорт града Новог Сада је добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни територијални спортски савез. Формиран је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији школског спорта у граду Новом Саду, АП Војводини и Републици Србији.

Улога Савеза је да:

 • -предузима мере и активности које доприносе омасовљењу школског спорта;
 • -промовише образовну и васпитну функцију спорта, олимпизма, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом;

Активности Савеза:

 • -ствара услове за развој школског спорта на територији града Новог Сада организује школска спортска такмичења и манифестације;
 • -даје подршку изградњи и одржавању школских спортских објеката;
 • -подржава перманентно стручно образовање и усавршавање педагога физичке културе који раде у школама;
 • -подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за остварене спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу школског спорта у граду Новом Саду;
 • -усклађује активности чланова Савеза;
 • -ангажује се у савезима у којима је члан и сарађује са другим организацијама у области спорта у Новом Саду, АП Војводини и Републици Србији;
 • -заступа заједничке интереса својих чланова пред државним органима, органима АП Војводине и органима локалне самоуправе;
 • -остварује међуградске и међународне спортске сарадње;
 • -Врши промоцију школског спорта у медијима;
 • -предузима мере за спречавање негативних појава у школском спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата);
 • -спроводи бригу о заштити здравља учесника у школским такмичењима;
 • -подстиче бављење спортом кроз унапређење рада школских спортских друштава и организацију унутар школских такмичења;
 • -спроводи активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;
 • -дефинише годишње и посебне програма за финансирање из јавних прихода, у складу са законом;