Џудо

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ЏУДОУ

ЗА УЧЕНИКЕ/ЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У 2022/2023 ГОДИНИ

НОВИ САД – 02. АПРИЛ 2023. годинa

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће се Регионално – Војвођанско школско појединачно првенство  за ученике/це основних и средњих школа  ( м + ж )  одржати  02. априла 2023. године у малој сали Спенса, Спортски и пословни центар Војводине, Сутјеска 2, Нови Сад.

ОРГАНИЗАТОР:                                      Џудо савез Војводине

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА:        Одредиће се на лицу места, 6 борилишта

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА:                    ГРУПА  I, II, III и IV  ( ОШ  1 – 8 разреда )

07:30 – 08:00  контролно мерење

08:00 – 10:00  званично мерење, преглед документације

10:00 – 11:00  жреб

11:00 – почетак такмичења

 

                                                                   ГРУПА  и  VI  ( СШ  1 – 4 разреда )

13:30 – 14:00 – контролно мерење

14:00 – 15:00 – званично мерење, преглед документације

15:00 – 16:00 – жреб

почетак такмичења – по завршетку Групе IV                                                                                

ПРВЕНСТВО  СЕ  ОРГАНИЗУЈЕ  У  СЛЕДЕЋИМ  ТЕЖИНСКИМ КАТЕГОРИЈАМА:

ОСНОВНА ШКОЛА
ГРУПА РАЗРЕД КАТЕГОРИЈЕ (КГ)
I УЧЕНИЦИ 1-2 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46
УЧЕНИЦЕ 1-2 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, +38
II УЧЕНИЦИ 3-4 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50
УЧЕНИЦЕ 3-4 РАЗРЕД -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43
III УЧЕНИЦИ 5-6 РАЗРЕД -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
УЧЕНИЦЕ 5-6 РАЗРЕД -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56
IV УЧЕНИЦИ 7-8 РАЗРЕД -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
УЧЕНИЦЕ 7-8 РАЗРЕД -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

 

СРЕДЊА ШКОЛА
ГРУПА РАЗРЕД КАТЕГОРИЈЕ (КГ)
V УЧЕНИЦИ I-II РАЗРЕД -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
УЧЕНИЦЕ I-II РАЗРЕД -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
VI УЧЕНИЦИ III-IV РАЗРЕД -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
УЧЕНИЦЕ III-IV РАЗРЕД -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

 

Такмичење се одржава према такмичарском правилнику  ЏСС.

ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ                      1кг.  за ученике/це  ГРУПЕ  V  и  VI

 

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА на такмичењу:

*ШКОЛСКА СПОРТСКА КЊИЖИЦА  попуњена ( слика, печат преко слике, потпис директора )                           *ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – оригинал, не старији од 6 месеци уписан у школску спортску књижицу.

У прилогу дописа достављамо:

  • ПРИЈАВНИ ЛИСТ ( ученици – ученице )     
  • РОК за достављање ПРИЈАВЕ је ЧЕТВРТАК  30. март 2023. године до 14:00 часова. Накнадне пријаве се неће уважити. Пријавни лист треба попунити читко штампаним словима са потписом директора, професора и печатом школе.
  • ПРИЈАВЕ послати на е-mаil: judoskolsko@gmail.com

Право наступа имају само  РЕДОВНИ  ученици/це  основних и средњих школа. Осигурање такмичара на терет школа.

Четири првопласирана ученика/це из ГРУПЕ  III, IV, V и VI  у свакој тежинској категорији стичу пласман за Школско првенство Србије које је планирано за 25. април 2023. године у Београду.
ГРУПА I и II нема права учествовања на Школском првенству Србије.

Такмичари морају да имају бели ( прво прозвани ) и плави ( друго прозвани ) појас.

Организатор неће сносити никакву одговорност у случају непоштовања сатнице, недостатка потребне документације, а то произведе последице забране наступа такмичара. Одговорност сносе школе.

Контакт:  +381 (0)63 526906  – Светлана Вајнбергер Михелчић

+381 (0)65 2523090 – Џудо савез Војводине

Комисија ЏСС за развој џудо спорта у школама

Председник

Светлана Вајнбергер Михелчић