Џудо

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ЏУДОУ

ЗА УЧЕНИКЕ/ЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У 2020/2021 ГОДИНИ

СТЕПАНОВИЋЕВО – 24. И 25. АПРИЛ 2021.године

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће се Регионално –Војвођанско школско појединачно првенство  за ученике/це основних и средњих школа ( м + ж ) одржати  24. и 25. априла 2021.године у сали Основне школе „ Алекса Шантић „ – Војводе Путника бр.6. СТЕПАНОВИЋЕВО.

ОРГАНИЗАТОР:                                      Џудо савез Војводине

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА:        Одредиће се на лицу места

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА:                   Сатница такмичења биће достављена по завршетку пријава                

ПРВЕНСТВО  СЕ  ОРГАНИЗУЈЕ  У  СЛЕДЕЋИМ  УЗРАСНИМ И ТЕЖИНСКИМ КАТЕГОРИЈАМА:

ГРУПА  I    –  2011/2012 годиште

Ученици – категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50

Ученице – категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43

ГРУПА  II   –  2009/2010 годиште

Ученици – категорије у кг: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Ученице – категорије у кг: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56

ГРУПА  III  –  2006/2007/2008 годиште

Ученици – категорије у кг: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73

Ученице – категорије у кг: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

ГРУПА  IV  –  2003/2004/2005 годиште

Ученици – категорије у кг: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Ученице – категорије у кг: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

ГРУПА  V  –  2002 годиште

Ученици – категорије у кг: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Ученице – категорије у кг: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Сваки такмичар мора бити прописно одевен у складу са општим правилима  ИЏФ.

 

ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ:                                  500гр. за ученике/це ГРУПА –  I, II и  III

1кг.  за ученике/це ГРУПА – IV и  V

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА на такмичењу:

*ШКОЛСКА СПОРТСКА КЊИЖИЦА  попуњена ( слика, печат преко слике, потпис директора и уписан             ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – не старији од 6 месеци ). Осигурање такмичара је обавезно.

*ИЗЈАВА ( ученик/ца, професор, тренер ) да није био/ла у свесном контакту са зараженом особом која болује од заразне болести  COVID -19.

*ПРИЈАВНИ ЛИСТ ( попуњен, потпис директора, потпис професора и печат школе ).

У прилогу дописа достављамо вам:

  • ПРИЈАВНИ ЛИСТ
  • ИЗЈАВЕ
  • ПРАВИЛНИК И ИНСТРУКЦИЈЕ СА МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ ПРОТИВ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID 19

 НАПОМЕНА:    РОК  за достављање пријава је ЧЕТВРТАК  15.04.2021.год. до 16:00 часова, накнадне пријаве се неће уважити. Пријавни лист треба попунити читко штампаним словима и послати на:

е-mаil: judoskolsko@gmail.com

Организатор неће сносити никакву одговорност у случају непоштовања сатнице, недостатка потребне документације, а то произведе последице забране наступа такмичара.

Право наступа имају само  РЕДОВНИ  ученици.

Четири првопласирана ученика/це из ГРУПЕ  II, III, IV и V у свакој тежинској категорији стичу пласман за Републичко Првенство Србије које је планирано за 05. и 06. мај 2021.године у Београду.

ГРУПА I нема права учествовања на Републичком првенству Србије.

Такмичење ће се организовати без присуства публике.

Контакт:  +381 (0)63 526906  – Светлана Вајнбергер Михелчић

+381 (0)65 2523090 – Џудо савез Војводине