Карате

КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

(Такмичење основних и средњих школа у карате спорту)

ОРГАНИЗАТОР: КАРАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
МЕСТО: ИНЂИЈА, „Спортска хала”
ДАТУМ: Недеља, 14.03.2021.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Карате савез Војводине 021/ 529-670
е маил: каратесавезвојводине@гмаил.цом

САТНИЦА

– Биће накнадно достављена

ПРАВО НАСТУПА: Имају редовни ученици основних и средњих школа

ДОКУМЕНТА: Спортска књижица са уписаним лекарским прегледом или званични идентификациони документ (ђачка књижица), лекарски преглед и осигурање који важе минимум до Школског првенства Србије 01.05.2021. године.

СПОРТСКА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА: У складу са правилима борења и судјења за такмичаре, тренере и судије. За такмичаре код дечака и младића свих разреда заштитна опрема у борбама се састоји од рукавица (црвених/плавих), гума за зубе, штитника за потколенице и стопала (црвених/плавих) и штитника за тело. Код девојака средњих школа заштитна опрема у борбама се састоји од рукавица (црвених/плавих), гума за зубе, штитника за потколенице и стопала (црвених/плавих), штитника за груди и штитника за тело. Код девојчица основних школа заштитна опрема у борбама се састоји од рукавица (црвених/плавих), гума за зубе, штитника за потколенице и стопала (црвених/плавих) и штитника за тело док коришћење штитника за груди није обавезно али се препоручује.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Приступ борилишту могу имати службена лица у прописаној спортској опреми.

НАГРАДЕ: Медаље и дипломе.

УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАТЕ ПОЈЕДИНАЧНО
ГРУПА РАЗРЕД ПОЈЕДИНАЧНО
Група И Основна школа И и ИИ Сви појасеви
Група ИИ Основна школа ИИИ и ИВ Сви појасеви
Група ИИИ Основна школа В и ВИ Сви појасеви
Група ИВ Основна школа ВИИ и ВИИИ Сви појасеви
Група В Средња школа И и ИИ Сви појасеви
Група ВИ Средња школа ИИИ и ИВ Сви појасеви

ТЕЖИНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ У БОРБАМА
Основна школа Средња школа

KATEGORIJE KATE POJEDINAČNO

GRUPA RAZRED POJEDINAČNO
Grupa I Osnovna škola I i II Svi pojasevi
Grupa II Osnovna škola III i IV Svi pojasevi
Grupa III Osnovna škola V i VI Svi pojasevi
Grupa IV Osnovna škola VII i VIII Svi pojasevi
Grupa V Srednja škola I i II Svi pojasevi
Grupa VI Srednja škola III i IV Svi pojasevi

 

TEŽINSKE KATEGORIJE U BORBAMA

Osnovna škola Srednja škola
V-VI VII-VIII I-II III-IV
Ž M Ž M Ž M Ž M
-40 kg -40 kg -49 kg -45kg -47 kg -52 kg -53 kg -61 kg
+40 kg -45 kg +49 kg -50 kg -54 kg -57 kg -59 kg -68 kg
+45 kg +50 kg +54 kg -63 kg +59 kg -76 kg
-70 kg +76 kg
+70 kg

НАПОМЕНЕ:

1. Такмичење се одржава са по КУП систему са пуним репасажем.
2. Званична лица на такмичењима обавезна су да поседују предвиђена документа и да их дају на увид делегату такмичења.
3. У случају непоседовања или непотпуности докумената такмичарима и званичним лицима неће се дозволити учешће на такмичењу.
4. Организатор такмичења не сноси одговорност за евентуалне повреде спортиста.
5. Сатница ће се у потпуности поштовати, без могућности одступања.
6. Ученици и ученице основних школа изводе предученичке, ученичке, теки и мајсторске кате и могу понављати кату у сваком трећем кругу (морају знати најмање две кате) при чему једну исту кату не могу понављати узастопно.

7. Ученици и ученице средњих школа изводе ученичке, теки и мајсторске кате, у сваком кругу нова ката, с тим да у борби за медаљу могу поновити кату из елиминација, али не узастопно.
8. Такмичење у катама појединачно за ученике основних школа одвија се тако што кату истовремено изводе оба такмичара (црвени и плави), након чега судије проглашавају победника.
9. Борба за ученике средњих школа траје два минута, а за ученике основних школа 90 секунди. Борба може да траје краће, уколико такмичар оствари предност од 6 поена пре истека времена предвиђеног за трајање борбе. Борилиште је димензија 6×6 метара.
10. Четири првопласирана учесника/це из свих група у катама и четири првпласираних учесника у свим тежинским категоријама у борбама, стичу пласман за Школско првенство Србије.
11. Такмичење ће се одвијати без присуства публике.
12. Приступ на пријави имају само лиценцирани тренери и менаџери са видно истакнутом акредитацијом, у прописаној спортској опреми и са заштитном маском уз придржавање физичке дистанце.
13. Приступ на мерењу имају такмичари који имају наступ, тренери и менаџери са видно истакнутом акредитацијом, у прописаној спортској опреми и са заштитном маском уз придржавање физичке дистанце.
14. Приступ на паркету имају само такмичари који имају наступ, лиценцирани тренери и менаџери са видно истакнутом акредитацијом, у прописаној спортској опреми и са заштитном маском у току целог такмичења.
15. Сви такмичари који нису у борилишту обавезни су да буду у прописаној спортској опреми и са заштитном маском у току целог такмичења.

16. Организатор неће сносити никакву одговорност (у случају непоштовања сатнице, недостатка потребне документације или заштитне опреме), а то произведе последице (забрана наступа такмичара, повреде и сл.) одговорност сносе школе.

Крајњи рок за пријаве је 08.03.2021. године са уредно достављеном читком пријавом на достављеном обрасцу КСВ. Након тог рока, пријаве се неће примати.

Последња корекција пријаве је 10.03.2021. године до 12,00 часова.

Спортски поздрав!

Председник
Савета за организацију такмичења и суђења
Мирослав Драгојловић, с.р.